Päivitetty 17.2.2017

Rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Avain hyvinvointiisi / Tmi Henna Riikka Haapala

Y-tunnus: 2690141-3

Osoite: Avain hyvinvointiisi, Similäntie 4 as 28, 84100 Ylivieska

 

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Henna Haapala

Similäntie 4 as 28, 84100 Ylivieska

sähköposti: avainhyvinvointiisi@gmail.com

 

 1. Tmi Henna Riikka Haapalan asiakasrekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn peruste on Tmi Henna Riikka Haapalan/ Avain hyvinvointiisi ja asiakkaan välinen asiakassuhde.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelun toteuttaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi, analysointi ja tilastointi
 • kohdennettu markkinointi (Facebook custom audiences retargetointi mainonta)
 • mielipide- ja markkinatutkimukset

 

 1. Reksiterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero

 

 1. Henkilötietojen säilytysajat

 

Henkilötieto tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten (ks. kohta 5). Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 vuotta asiakkaan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta (Facebook tai automatisoitu sähköpostiohjelma www.activecampaign.com), sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

 

 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

Active Campaign ohjelmaan, joka on sähköpostimarkkinointiohjelma. Active Campaign on sitoutunut EU:n Privacy Shield standardiin. ks. https://help.activecampaign.com/hc/en-us/articles/218789997-Privacy-Policy

 

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tiedon korjaaminen, käytön kieltäminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta.

Henkilörekisteriin tallennetun henkilötiedon korjausvaatimus

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön sähköpostitse tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön on oikeutettu vain toiminimen haltija, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.

 

 1. Muut mahdolliset oikeudet

 

Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää Tmi Henna Riikka Haapala / Avain hyvinvointiisi. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain tähän rekisteriselosteeseen kirjattuun tarkoitukseen. Teillä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonne.